Jeśli skończyłeś Technikum Budowlane, lub masz tytuł Inżyniera Budownictwa - architekturę w naszej uczelni możesz ukończyć w 1,5 roku i otrzymać tytuł Inżyniera Architektury.

Architektura studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, obejmujące 7 semestrów (3,5 letnie). Kandydaci uzyskują tytuł zawodowy inżynier architekt.
Szczegółowy program studiów obejmuje zajęcia terenowe i praktyki.

Głównymi przedmiotami będą: geometria wykreślna, rysunek techniczny i odręczny,konstrukcje budowlane, podstawy projektowania urbanistycznego-elementy kompozycji urbanistycznych i wiele innych.

Jako absolwent architektury będziesz dysponował wiedzą techniczną, humanistyczną i urbanistyczną. Zdobędziesz przygotowanie do wykonywania projektów architektonicznych obiektów o różnych funkcjach, planów zagospodarowania przestrzennego i projektów urbanistycznych. Kierunek ten zapewni Tobie wiedzę z zakresu m.in. historii i teorii urbanistyki , socjologii, konstrukcji i fizyki budowli .
Będziesz mógł pracować m.in. jako pracownik pracowni architektonicznej i urbanistycznej, firm deweloperskich oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Cennik:

  • I rok 12 rat po 500 / I rata płatna z góry 5.700 zł
  • II rok 12 rat po 520 zł / I rata płatna z góry 6.000 zł
  • III rok 12 rat po 550 zł / I rata płatna z góry 6.300 zł
  • IV rok 6 rat po 590 zł / I rata płatna z góry 3.300 zł
WCKZ © 2020 by MEG