Kierunek:

  • skierowany jest do pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi zwłaszcza dysgrafia, dyslekcja.
  • specjalność ta wyposażona jest w wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. diagnozy i terapii trudności w uczeniu się,
  • studenci uzyskują przygotowanie do pracy w obszarze edukacyjnych trudności rozwoju indywidualnego,
  • kształtuje umiejętność rozpoznawania i opracowania programu oddziaływania na specjalne potrzeby dziecka.
WCKZ © 2020 by MEG