Specjalność: Projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia- inżynierskie
Tryb studiów: niestacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Czas trwania studiów: 3,5 LETNIE (7 SEMESTRÓW)
Cennik: płatne po 280 zł/ mc

Celem głównym uruchomienia studiów Gospodarki Przestrzennej jest edukowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne z zakresu gospodarki przestrzennej oraz odpowiednią wiedzę o charakterze technicznym, niezbędną do zrozumienia zasad i rozwiązywania problemów technicznych, wymagań poszczególnych praw zagospodarowania przestrzennego od określenia potrzeb społecznych, poprzez opracowywanie analiz i koncepcji zagospodarowania, aż do systemowej oceny skutków technicznej działalności człowieka.

Za uruchomieniem studiów inżynierskich na kierunku „Gospodarka przestrzenna” przemawia również szczególnie ważny argument, a mianowicie, bardzo duże zainteresowanie młodzieży tym obszarem wiedzy i umiejętności zawodowych, nie tylko istotnym poznawczo, lecz także otwierającym perspektywy interesującej i satysfakcjonującej pracy w przyszłości.

WCKZ © 2020 by MEG