Kierunek:

 • kształtuje i rozwija wiedzę w zakresie: biologii, laryngologii, foniatrii
 • kształtuje i rozwija wiedzę w zakresie aktywizowania i motywowania jednostki do współdziałania w zakresie podjęcia terapii logopedycznej
 • kształtuje umiejętność w zakresie rozwijania prawidłowej mowy, rozpoznawania i usuwania wad wymowy
 • kształtuje umiejętność nauczania komunikacji werbalnej , a także komunikacji alternatywnej
 • kształtuje umiejętność podejmowania określonych oddziaływań w zakresie wytworzenia właściwej postawy do wad mowy i zapobiegania ich ujemnemu wpływowi na funkcjonowanie danej jednostki w społeczeństwie
 • kształtuje i rozwija umiejętność organizowania i tworzenia warsztatu pracy, w tym korzystania z zasobów multimedialnych a także specjalistycznych oprogramowań komputerowych

Cennik studia I stopnia ( licencjat ):

 • I rok 12 rat po 290 zł / płatność w całości I rata 3.200
 • II rok 12 rat po 300 zł/ płatność w całości I rata 3.300
 • III rok 12 rat po 320 zł/ płatność w całości I rata 3.500

Cennik studia II stopnia magisterskie:

 • I rok 12 rat po 300 zł /płatność w całości I rata 3.300
 • II rok 12 rat po 330 zł/ płatność w całości I rata 3.660
WCKZ © 2020 by MEG