Kierunek:

 • kształtuje wiedzę w zakresie prawidłowości rozwojowych, a także występowania ewentualnych zaburzeń na różnych etapach edukacji dziecka
 • rozwija umiejętność diagnozowania, podejmowania określonych oddziaływań pedagogiczno – terapeutycznych
 • rozwija umiejętność rozpoznawani możliwości oraz ograniczeń dziecka w różnych fazach rozwoju
 • rozwija umiejętność doboru metod i zasad pracy z dzieckiem na różnych etapach edukacji
 • rozwija umiejętności interpersonalne, w tym także umiejętność współdziałania w grupie
 • rozwija umiejętność modelowania zachowań niewłaściwych
 • wzbogaca w wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych oraz sztuki
 • kształtuje umiejętność tworzenia programów pracy, konstruowania opinii o funkcjonowaniu dziecka
 • rozwija umiejętności stosowania konkretnych metod w pracy małym dzieckiem
 • kształtuje umiejętność tworzenia i organizowania własnego warsztatu pracy
 • systematyzuje wiedzę w zakresie przepisów prawa oświatowego
WCKZ © 2020 by MEG