Kierunek:

  • rozwija i kształtuje kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • rozwija i kształtuje umiejętności w zakresie rozpoznawania i realizowania zadań w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka
  • rozwija i kształtuje wiedzę dotyczącą metod aktywizowania, motywowania i podejmowania okresowych działań edukacyjnych, pedagogicznych
  • rozwija i kształtuje wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki ogólnej
  • rozwija i kształtuje kompetencje interpersonalne niezbędne do pracy z dzieckiem
WCKZ © 2020 by MEG