Kierunek:

  • kształtuje i rozwija wiedzę z poszczególnych dziedzin sztuki
  • kształtuje i rozwija umiejętności z poszczególnych dziedzin sztuki
  • kształtuje i rozwija umiejętność prowadzenia zajęć artystycznych/kreatywnych na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • kształtuje i rozwija umiejętność prowadzenia zajęć artystycznych/kreatywnych wśród osób z zaburzeniami czy dysfunkcjami
  • kształtuje umiejętności dydaktyczne i merytoryczne w zakresie prowadzenia zajęć w odniesieniu do poszczególnych dziedzin sztuki (muzyka, tanie, teatr, rysunek)
  • kształtuje i rozwija umiejętność stosowania konkretnych metod/technik oddziaływa arteterapeutycznych
  • rozwija umiejętność konstruowania i organizowania zajęć stymulujących, aktywizujących, korekcyjnych, terapeutycznych
WCKZ © 2021 by MEG