Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych dynamicznie się rozwija, otwierając nowe kierunki i specjalności, co sprawia, że mocno zadomowiła się już w świadomości akademickiej Poznania. Uczelnia przygotowuje swoich studentów do życia i pracy w świecie szybkich przemian społecznych i gospodarczych, rozwoju nowych technologii i form komunikacji.

WCKZ zapewnia szeroki zakres edukacji, a jej absolwentom umożliwia podjęcie pracy w dynamicznie rozwijających się sferach życia społeczno-gospodarczego w Polsce i innych krajach Europy.

Wizją WCKZ jest kształcenie studentów zgodne z potrzebami społeczeństwa komunikacyjno - informacyjnego oraz inteligentnej gospodarki opartej na innowacyjnych wartości gospodarczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Uczelnia tworzy sprzyjające warunki dla kształtowania się i upowszechniania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych dostosowujących absolwentów do wymagań krajowego i europejskiego rynku pracy.

Uczelnia kładzie nacisk na wysoko wykwalifikowaną i otwarta na innowację kadrę dydaktyczną. Studenci mają możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań.

WCKZ © 2021 by MEG