Kierunek:

  • kształtuje i rozwija wiedzę w zakresie psychologii ogólnej
  • kształtuje i rozwija umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji
  • kształtuje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego
  • kształtuje umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w grupie
  • kształtuje i rozwija wiedzę w zakresie rozwoju zawodowego i psychologii dokonywania wyborów życiowych , w tym ponoszenia konsekwencji za swe decyzje
  • rozwija kompetencje interpersonalne
  • rozwija umiejętności diagnozowania mocnych stron, pozytywnych cech danej jednostki w celu doskonalenia rozwoju osobistego
  • rozwija umiejętności rozpoznawania i określania konkretnych predyspozycji, zdolności, umiejętności danej jednostki
WCKZ © 2021 by MEG