Proponowane przez nas Warsztaty służą poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy praktyczniej z danej dziedziny w celu wymiany i wzbogacenia doświadczeń zawodowych.

Oferta Szkoleń przygotowana przez Uczelnię skierowana jest dla ludzi chcących się rozwijać, poszukujących nowych rozwiązań i metod pracy.

Celem szkoleń jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy w danym zakresie ,następnie wykształcenie w wąskiej specjalności.

WCKZ © 2021 by MEG