WCKZ bezpośrednio kreuje budowę kapitału intelektualnego i społecznego za pomocą profesjonalnego kształcenia przyszłych kadr gospodarki oraz prowadzenia badań naukowych.

Misją WSTH jest kształcenie studentów zgodne z potrzebami społeczeństwa komunikacyjno - informacyjnego oraz inteligentnej gospodarki opartej na innowacyjnych wartości gospodarczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Uczelnia kładzie nacisk na wysoko wykwalifikowaną i otwarta na innowację kadrę dydaktyczną. Studenci mają możliwości dostosowywania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań

WCKZ © 2021 by MEG