Kierunek:

  • kształtuje wiedzę dotycząca specyfiki poszczególnych chorób wieku dorosłego
  • kształtuje wiedzę dotyczącą poszczególnych rodzajów niepełnosprawności
  • kształtuje wiedzę i umiejętności dotyczące opieki i pielęgnacji nad osobą starszą lub niepełnosprawną
  • rozwija umiejętność w zakresie podejmowania określonych czynności stanowiących o niezależności funkcjonowania w życiu codziennym osoby starszej lub niepełnosprawnej, m.in. pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
  • podejmowaniu aktywności własnej, towarzyszeniu podopiecznemu w różnych sytuacjach życiowych
  • kształtuje umiejętność interpersonalne, a także współdziałania oraz komunikacji z osobą potrzebującą
  • rozwija wiedzę w zakresie przepisów prawnych , a także oddziaływań wspierających przez różnego rodzaju instytucje
WCKZ © 2021 by MEG