Kierunek:

  • rozwija wiedzę dotyczącą zagrożeń współczesnej cywilizacji wobec zdrowia
  • rozwija i kształtuje wiedzę dotycząca profilaktyki prewencji
  • kształtuje umiejętność odpowiedniego rozpoznawania i reagowania na czynniki społeczne, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia
  • rozwija umiejętność organizowania środowiska życia i pracy w zakresie promocji zdrowia,
  • kształtuje umiejętność konstruowania projektów edukacyjno zdrowotnych
  • kształtuje umiejętność udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej
  • rozwija umiejętność udzielania wsparcia osobom z deficytami rozwojowymi
  • kształtuje umiejętność przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i opracowania systemu oddziaływań wspierających
  • kształtuje i rozwija wiedzę dotycząca funkcjonowania i udzielania wsparcia przez placówki specjalistyczne
WCKZ © 2021 by MEG