Kierunek:

  • Studia przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i przygotowują do nauczania w szkołach średnich i policealnych, przedmiotów obejmujących logistykę i spedycję.

     

  • Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania przepływem towarów , technologii transportowych, planowania procesów logistycznych, dodatkowo uzyskując podstawową specjalistyczną wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii oraz prawa w interesującym nas obszarze.

     

  • Studia będą kładły nacisk na umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy i nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych metod m.in. multimediów oraz zajęć aktywizujących uczniów.

Cennik studia podyplomowe:

Czas trwania: 3 semestry, możliwość ukończenia w 2 semestry w trybie przyspieszonym.

Koszt: 2.700 tys. zł

WCKZ © 2024 by MEG