Kierunek:

  • Studia przeznaczone są dla nauczycieli bądź osób prowadzących zajęcia metodą on-line wykorzystujących platformy edukacyjne, komunikatory internetowe itp.

  • Program studiów skoncentrowany jest na opanowaniu przez absolwenta warsztatu technicznego związanego z oprogramowaniem i sprzętem internetowym.

  • Sposobami skutecznej i ciekawej autoprezentacji , skutecznej weryfikacji efektów kształcenia, umiejętności integrowania grupy w czasie zajęć on-line.

  • Program został opracowany przez praktyków uwzględniających doświadczenia w nauczaniu on-line w okresie pandemii COVID 19.

  • Kształcenie i rozwijanie konkretnych umijętności w danym zakresie zapewniamy w krótkim czasie!

Cennik studia podyplomowe:

Czas trwania: studia 2 semestralne, mogą zakończyć się wcześniej w toku indywidualnym.

Koszt: 3.000 tys. zł

WCKZ © 2024 by MEG