Kierunek:

  • kształtuje wiedzę w zakresie prawa oświatowego i zarządzania placówkami oświatowymi
  • kształtuje umiejętności interpersonalne, współdziałania w grupie, zarządzania zasobami ludzkimi
  • kształtuje i rozwija umiejętności w zakresie mediacji
  • kształtuje i rozwija umiejętności w zakresie konstruowania biznes planu
  • kształtuje i rozwija umiejętności w zakresie autoprezentacji

Cennik studia podyplomowe:

15 miesięcy ( 1,5 roku) po 300 zł mc
opłata jednorazowa za 1,5 roku z góry 4 tys. 200 zł

WCKZ © 2024 by MEG